Gå til hovedinnhold

Grønn vekst og innovasjon

Vi bestreber så grønn vekst som mulig, altså økt verdiskapning med mindre samlet miljøbelastning. Vi har også en klar målsetting om å påvirke andre bransjeaktører til det samme. Derfor har vi etablert Løvold Havpark – et kompetansesenter for grønn vekst i den blå næringen – alt med hjerte for havet.

Løvold Havpark

Som en del av arbeidet blir grønne innovasjoner viktige fremover, og vi må stille de riktige spørsmålene;

Hvordan få til mer ut av mindre? Hvordan kan vi produsere, konsumere og gjenbruke våre ressurser på nye måter? Kan vi produsere mer i Norge? Finnes det strukturelt avfall i vår verdikjede eller i bransjen? Kan man produsere færre enheter? Lengre levetid? Gjenbruke enheter? Hvilke forventninger vil markedet og partnerne våre ha fremover?

Svarene vi kommer frem til utløser ofte nye samarbeid og nye prosjekter. Vi er stolt av å være i konstant omstilling og endring.

Sammen med MOMEK forener vi krefter og flagger hjem produksjon av grønne produkter til blånæring

Råvarestrategi og de første tanker om sirkulær økonomi

For en produsent som oss er innkjøp og frakt av råvarer en vesentlig faktor i verdikjeden. Mange av dagens produkter i havbruksnæringen er laget av stål, produsert med kullkraft og fraktet fra Kina til Norge.

Nå har vi gått sammen med Momek Invest og etablert et felles selskap, Momek Løvold AS, som skal utvikle og produsere nye bærekraftige produkter og løsninger til havbruksnæringen.

Ambisjonen på kort sikt er å flagge hjem produksjon av ankre fra Asia til Norge. Robotisert produksjon i Mo i Rana med nordisk stål eller andre materialer vil bli lang mer miljøvennlig. I 2022 ble de første ankrene produsert og sertifisert, som nå skal settes ut langs norskekysten. Vi har også planer om å utvikle nye innovative produkter og løsninger i samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljø og næringen selv.

Utrangert utstyr som fraktes i land bør også ivaretas bedre enn tidligere. Pr 2021 finnes ikke lovpålagte krav om å ta imot retur, men vi tror dette kommer og rigger oss for dette.

Vi skal også ta valg og grep i produksjonen som bidrar til mer sirkulær bruk av råvarene.

Vi er miljøsertifisert i henhold til NS 14001.

Vårt overordna bærekraftsmål er:

100% innsats for grønnere vekst.

Vi ser denne delen av vår virksomhet i særlig sammenheng med FNs bærekraftsmål nr. 14, som handler om å bevare å bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Både i egen virksomhet, i alle være partnerskap og samarbeide har vi et særlig fokus på;

  • Delmål 14.1 som handler om at man innen 2025 skal forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensing, inkludert marin forsøpling.
  •  Delmål 14.a som beskriver behovet for å styrke vitenskapelig kunnskap, bygge opp forskningskapasitet overføre marin teknologi.

 

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.