Gå til hovedinnhold

Konsernets kjernevirksomhet er leveranser av varer, tjenester og digitale løsninger i havbruksnæringen.

Vår forretningsidé er å bidra til forsvarlig havbruk gjennom våre leveranser.

Vårt bidrag til forsvarlig havbruk skal sørge for at framtidens generasjoner også kan leve og høste av havet.

Kvalitet i alle ledd er ikke bare et slagord, det er vår arbeidsmetodikk. Vi skal levere 100% kvalitet og det får vi aller best til ved å ha kontroll på verdikjeden, slik vi har i dag.

Martin Knutsen, Teamleder for produksjon og service

Løvold AS –  ved design, analyser, beregninger, innkjøp av gode råvarer, høykvalitets produksjon og gode logistikk løsninger – sikrer man kvalitet i alle ledd.

Løvold System – utvikler smarte og innovative digitale løsninger i samarbeid med havbruksnæringen. Havbruksloggen er et kontroll- og vedlikeholdssystem som overvåker anleggene, og på den måten fanger opp behov for justeringer utskiftninger. Vessel er et dokumentasjon og vedlikeholdssystem utviklet for båter og flåter i oppdrettsnæringen. Systemet bidrar økt sikkerhet, driftsstabilitet og overordnet kontroll.

Hindre utstyr på avveie

Systemet er utvidet med modul for rapportering av utrangert utstyr for å forhindre at dette kommer på avveie, med formål om å samle inn brukt utstyr og levere til hensiktsmessig gjenbruk/gjenvinning.

For våre systemutviklere er digitalisering av havbruket og effektene av det selve drivkraften. Jo bedre kontroll man har på produksjonen i et oppdrettsanlegg og alle prosessene rundt, jo lettere er det å ta gode grep for bedre dyrevelferd, færre rømninger og mindre utstyr på avveie m.m.

Trygghet i dybden – er vårt overordna mantra. Våre systemer skal sørge for kontroll og sikkerhet.

– Magnus Skyrud Jensen, daglig leder Havbruksloggen

Beredskap

Beredskap er også et viktig fagområde for oss. Trygg og sikker drift i havbruksnæringene og viktigheten av god beredskap er avgjørende og nødvendig for at bedrifter og aktører skal lykkes.

Magnus Skyrud, dagligleder for Havbruksloggen

Nylig inngikk vi et spennende samarbeid med Nord Universitet og Øvelse Nord. Sammen etablerer vi et nasjonalt beredskapsforum som samler beslutningstakere fra havbruksnæringa i Bodø. Første beredskapsforum ble avholdt i april 2021 og samlet 40 inviterte gjester, beslutningstakere på strategisk nivå. Budskapet var at økt fokus på beredskap er nødvendig i havbruksnæringen og samfunnet forøvrig.

Våre overordna bærekraftsmål er:

1.     100% trygghet = null ulykker – i egen produksjon
2.     100% kontroll på våre leveranser = null feil på leveranser
3.     100% kvalitet = null rømminger relatert til svikt i utstyr
4.     100% kontroll på eget avfall og null unødvendig avfall fra produksjonen

Vi ser denne delen av vår virksomhet i særlig sammenheng med FNs bærekraftmål nr 12 som handler om å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

I egen produksjon har vi et særlig fokus på;
Delmål 12.2 som handler om å oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser
Delmål 12.4 som handler om å oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen.
Delmål 12.5 som handler om å redusere avfallsmengder

 

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.