Gå til hovedinnhold

Åpenhetsloven

Løvold Solution ønsker å ha en åpen kommunikasjon om vår virksomhet og aktiviteter.

Åpenhetsloven

Vi i Løvold Solution jobber med våre leverandører og skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Fra 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Les konsernets redegjørelse

Løvold Solution Group’s Supplier Code of Conduct

The Løvold Solution group aims to contribute to safe, responsible, and sustainable operations for our customers in the aquaculture industry, and thus have a positive footprint as a starting point for our business. Our contribution to responsible aquaculture shall ensure that future generations also can live off and harvest from the sea.

Les mer

Datainnsamling og aktsomhetsvurdering

I vårt arbeid med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderingsprosess benytter vi oss av Factlines’ digitale løsning og tjenester. Factlines er et norskeid, uavhengig selskap, og er spesialister på oppfølging av etiske, sosiale og miljømessige krav i leverandørkjeder.

Vår virksomhet gjør en årlig informasjonsinnsamling fra leverandører i form av egenrapportering. Spørsmålene i egenrapporteringen dekker kravene i FNs Global Compact, leverandørenes kjedeinnsikt og oppfølgingspraksis, i tillegg til deres vurdering av risiko knyttet til brudd på etiske retningslinjer i de aktuelle produksjonsland. Innhentingen gir grunnlag for analyse om god praksis er etablert for å overholde åpenhetsloven, lov om offentlige anskaffelser § 5 og virksomhetens egne kontrakts bestemmelser.

Vi har fått Factlines Verifiseringsmerke for åpenhetsloven. Det er en bekreftelse på at vi som virksomhet respekterer menneskerettigheter og jobber for å skape gode arbeidsforhold for oss selv, og for vår leverandørkjede.

Les mer

Forespørsel

Dersom du har spørsmål til hvordan Løvold Solution med sine selskaper håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kan du sende en skriftlig forespørsel.

Send forespørsel

Varsel

Om du utsettes for eller er vitne til tilfeller av uønsket adferd så oppfordres du til å rapportere dette til oss. Da vil vi ha anledning til å undersøke og om nødvendig, ta handling. Alle varsler settes pris på og vil bli tatt alvorlig.

Meld varsel

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.