Gå til hovedinnhold

I over 80 år har Løvold vært en samarbeidspartner med norsk næringsliv generelt, fiskeri og havbruk spesielt. I Løvold Solution viderefører André Løvolds gren av familien mange av de opprinnelige konseptene i Løvold konsernet. Vår virksomhet har utviklet seg fra kystfiskere til dagens høyteknologiske havbruksnæring. Våre produkter og tjenester har bidratt til forsvarlig og sikker høsting og produksjon av mat til verden. I alle år med kompetanse og kvalitet som bærende prinsipper.

André Løvold ble EY Entrepreneur Of The Year – Region Nord i 2018. Fra venstre: Rune Tidemann, Aimi Løvold, John Løvold, Elén Løvold, André Løvold, Ellisiv Løvold og Johan Løvold.

Forsvarlig havbruk – vår kjerne virksomhet

Sikring, drift og vedlikehold av oppdrettsanlegg er konsernets kjernevirksomhet.
Vår forretningsidé er å sikre forsvarlig havbruk gjennom drift og vedlikehold av oppdrettsanlegg. Løvold as tilbyr komplette systemer for fortøyning av oppdrettsanlegg og flytende installasjoner i havet – fra beregning til ferdig design og produksjon.

Verden har endret seg og vår drift har endret seg i takt med nye behov og etterspørsel. Et resultat av dette er Havbruksloggen og Vessel i Løvold System, som er egenutviklet systemer skreddersydd til havbruksnæringen. Havbruksloggen er et kontroll- og vedlikeholdssystem for lokaliteter i oppdrettsnæringen, Vessel er et dokumentasjon og vedlikeholdssystem utviklet for båter flåter.

Konsernets overordnet ambisjon er:

Vårt bidrag til forsvarlig havbruk skal sørge for at framtidens generasjoner også kan leve å høste av havet.

Grønt samspill i blå næring

Ingen blir gode alene. Våre kunder er våre samarbeidspartnere. Framtidenes løsninger utvikles løpende som resultat av samspill med partnere og andre omgivelser.

Løvold Havpark skal være et kompetansesenter for bærekraftig og grønn vekst i blå næring. Hvor fokuset skal ligge på innovasjon, samarbeid, teknologi og bærekraft. Utformingen av møteplasser har vært sentralt i prosjektet. Vi ønsker å lage attraktive lokaler med fellesfunksjoner som kobler sammen ulike aktører som alle jobber samme sektor, men på ulike hjemmebane. Løvold Havpark være hjemmebane for alle som har hjerte for havet.

Vi tilstreber å være lydhøre ovenfor markedets nye behov, og samtidig være proaktive slik at vi hele tiden ligger foran. Derfor setter vi i gang stadig nye prosjekter og utredinger i utviklingens ånd. Derfor sier vi ja til samarbeidsprosjekter vi blir forespurt om å delta i. Derfor tar vi på oss roller utenfor eget hus. Vi skal være selve utviklingen, ikke bare en del av den.

 

Løvold Solution er medeier og partner til ulike prosjekter og selskaper.

Les mer

Bærekraft

Bærekraft og miljøvennlige løsninger har alltid vært et tema, men de siste årene har dette for alvor kommet i fokus. Vi har tilnærmet oss fagområdet med samme nysgjerrighet, endringsvilje og drivkraft som for egen virksomhet. Og vi har hele veien gjort det i samspill med våre omgivelser.

I 2019 mottok vi «Opplystprisen» under Opplyst-konferansen, som er den viktigste møteplassen for små og store bedrifter i Saltenregionen.

I tillegg til internt fokus har vi valgt å ta en offentlig rolle som pådriver, inspirator og «influencer» i vår region og først og fremst innen havbruk, men også i næringslivet forøvrig. Vårt engasjement har vokst seg langt ut over egne produktrekker og faktorer vi direkte kan påvirke.

Vi vil gjøre en forskjell for fremtidige generasjoner, og da må vi spille på lag med hele samfunnet rundt oss.  Vi skal skape reell grønn vekst i egen virksomhet og inspirere andre aktører til å ta grep.

Les mer om vårt bærekraftsarbeid

 

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.