Gå til hovedinnhold

Siden 1938 har Løvold samarbeidet og jobbet med havrelaterte næringer. I Løvold Solution viderefører André Løvolds gren av familien mange av de opprinnelige konseptene i Løvold konsernet. Vår virksomhet har utviklet seg fra kystfiskere til dagens høyteknologiske havbruksnæring. Våre produkter og tjenester har bidratt til forsvarlig og sikker høsting og produksjon av mat til verden. I alle år med kompetanse og kvalitet som bærende prinsipper.

André Løvold ble EY Entrepreneur Of The Year – Region Nord i 2018. Fra venstre: Rune Tidemann, Aimi Løvold, John Løvold, Elén Løvold, André Løvold, Ellisiv Løvold og Johan Løvold.

Forsvarlig havbruk – vår kjernevirksomhet

Vi bidrar til trygg, forsvarlig og bærekraftig drift hos våre kunder i havbruksnæringen og har dermed et positivt avtrykk som utgangspunkt for vår virksomhet.

Konsernets kjernevirksomhet er leveranser av varer, tjenester og digitale løsninger i havbruksnæringen.

Vår forretningsidé er å bidra til forsvarlig havbruk gjennom våre leveranser.

Konsernets overordnet ambisjon er:

Vårt bidrag til forsvarlig havbruk skal sørge for at framtidens generasjoner også kan leve å høste av havet.

Kvalitet i alle ledd er ikke bare et slagord, det er vår arbeidsmetodikk. Vi skal levere 100% kvalitet og det får vi aller best til ved å ha kontroll på verdikjeden slik vi har i dag.

 Løvold as tilbyr komplette systemer for fortøyning av oppdrettsanlegg og flytende installasjoner i havet – fra beregning til ferdig design og produksjon.
Ved design, analyser og beregninger, innkjøp av gode råvarer, høykvalitets produksjon og gode logistikk løsninger – sikrer man kvalitet i alle ledd.

Verden har endret seg og vår drift har endret seg i takt med nye behov og etterspørsel. Et resultat av dette er Løvold System, som utvikler smarte og innovative digitale løsninger i samarbeid med havbruksnæringen. Havbruksloggen er et kontroll- og vedlikeholdssystem for lokaliteter i oppdrettsnæringen. Vessel er et dokumentasjon og vedlikeholdssystem utviklet for båter og flåter. Systemet bidrar til økt sikkerhet, driftsstabiltet og overordnet kontroll.

Grønt samspill i blå næring

Ingen blir gode alene. Våre kunder er våre samarbeidspartnere. Sammen utvikler vi nye løsninger i samspill med dem og andre partnere. Drivkraften ligger i samspillet, og vi har tro på at framtidens løsninger utvikles i samspill med andre.

Løvold Havpark skal være et kompetansesenter for bærekraftig og grønn vekst i blå næring. Hvor fokuset skal ligge på innovasjon, samarbeid, teknologi og bærekraft. Utformingen av møteplasser har vært sentralt i prosjektet. Vi ønsker å lage attraktive lokaler med fellesfunksjoner som kobler sammen ulike aktører som alle jobber samme sektor, men på ulike hjemmebane. Løvold Havpark være hjemmebane for alle som har hjerte for havet.

Vi er lydhøre ovenfor markedets behov og utfordringer. Derfor setter vi stadig i gang nye prosjekter, samt blir med i samarbeid også utenfor eget hus. Vi er bevist vår rolle som næringslivsaktør, og ønsker å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling.

Løvold Solution er medeier og partner til ulike prosjekter og selskaper.

Les mer

Bærekraft

Bærekraft og miljøvennlige løsninger har alltid vært et tema, men de siste årene har dette for alvor kommet i fokus. Vi har tilnærmet oss fagområdet med samme nysgjerrighet, endringsvilje og drivkraft som for egen virksomhet. Og vi har hele veien gjort det i samspill med våre omgivelser.

I 2019 mottok vi «Opplystprisen» under Opplyst-konferansen, som er den viktigste møteplassen for små og store bedrifter i Saltenregionen.

I tillegg til internt fokus har vi valgt å ta en offentlig rolle som pådriver, inspirator og «influencer» i vår region og først og fremst innen havbruk, men også i næringslivet forøvrig. Vårt engasjement har vokst seg langt ut over egne produktrekker og faktorer vi direkte kan påvirke.

Vi vil gjøre en forskjell for fremtidige generasjoner, og da må vi spille på lag med hele samfunnet rundt oss.  Vi skal skape reell grønn vekst i egen virksomhet og inspirere andre aktører til å ta grep.

Les mer om vårt bærekraftsarbeid

 

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.