Gå til hovedinnhold

Artikkel hentet fra an.no, skrevet Rune Nilsen.

– Vi trenger mer sjømat for å dekke behovet i en stadig økende befolkning. Da må vi utnytte mulighetene havet gir bedre. Men denne veksten må skje på en forsvarlig og bærekraftig måte, sier Ellisiv Løvold, leder for marked, relasjon og utvikling i Løvold Solution.

– Derfor har vi tro på å samle fremoverlente aktører som kan, og vil bidra til utvikling av både ny teknologi, forskning og utvikling. Dette for blant annet for å  løse de store utfordringene rundt fiskevelferd, samt bidra til vekst i innen andre arter, som f.eks. tang og tare.

– Vi ønsker også legge til rette for at havparken blir et senter for kurs og opplæring relatert til havnæringene.

Selskapet er allerede i full gang med å gjennomføre visjonen i kraft av dagens versjon av Løvold Havpark. Dette har vært et pilotprosjekt som forvandlet en gammel fryseterminal ved å gjenbruke materialer, innredning og møbler. Her er det i dag en kombinasjon av kontorer, lager og produksjon.

– SAMMEN ER VI STERKE: – Vi har tro på å samle fremoverlente aktører som kan, og vil bidra til utvikling av både ny teknologi, forskning og utvikling, sier Ellisiv Løvold, leder for marked, relasjon og utvikling i Løvold Solution.

Bærekraft i verdensklasse

Nå er Løvold Solution klar for neste skritt: Et topp moderne og klimaoptimalisert nybygg i massivtre. Målet er å sette opp dette bygge etter BREEAM-standarden: Outstanding.

Dette er den høyeste klassifiseringen av miljøsertifiserte bygge og bare én prosent av nybygg oppnår dette.

– Vi er akkurat ferdig med forprosjektet for bygget, og går inn i detaljplanlegging om kort tid. Prisestimat rundt investeringen er på ca. 300 millioner kroner.

– Hvis alt går som vi ønsker i forhold framdrift kan grunnarbeidet starte allerede i høst, og stå ferdig våren 2026. Her har vi utfordret både arkitekter og entreprenør til å være med på å skape noe nytt og banebrytende i vår del av landet, sier Løvold.

Det er snakk om 8.242 kvadratmeter fordelt på seks etasjer. Dette fornybare og bærekraftige fundamentet byr på en rekke fordeler for brukerne av lokalene.

DET FØRSTE STEGET: Dagens Havpark tok utgangspunkt i å forvandle en gammel fryseterminal ved å gjenbruke materialer, innredning og møbler. Her er det i dag en kombinasjon av kontorer, lager og produksjon.

Selvforsynt med energi

Massivt tre, som primærmateriale, utmerker seg som et miljøvennlig valg og tilbyr ideelle egenskaper for kompetansesenteret. Med naturlige isolasjonsegenskaper sikrer massivt trebygg optimal termisk ytelse, fremmer energieffektivitet og skaper et komfortabelt inneklima.

Så er også målet at Havparken skal være selvforsynt med energi.

– I disse dager utarbeides en masterplan på hvordan vi kan få en helhetlig energiløsning for både våre to eksiterende næringseiendommer og nybygget, det vil si hele Løvold Havpark på vel 17.000 kvadratmeter.

– Dette med en kombinasjon av jordbrønner og solcellepaneler koblet opp mot ett styringssystem. Det skjer utrolig mye spennende på området, ikke minst med planene til Bodø Havn. Her er mange muligheter for både samarbeid og deling i framtiden, sier Løvold.

Levende kompetansesenter

– Målet vårt er å skape et levende kompetansesenter for leverandører til den marine næringen, der innovasjon, samarbeid, teknologi og bærekraft står i sentrum.

Dette skal de få til ved å tilby attraktive lokaler med fellesfunksjoner, samt å legge til rette for samarbeid og kunnskapsdeling mellom ulike aktører innenfor kontor- og industrifellesskapet.

– Utformingen av møteplasser har derfor vært en sentral del av vårt prosjekt, med sikte på å fremme innovasjon og samhandling blant alle våre partnere.

STOR SATSING: – Vi er i gang med å fylle de ledige lokalene med de riktige aktørene, og har dialog med flere spennende bedrifter som har tro på konseptet, vurderer å etablere seg i Bodø og bli en del av Løvold Havpark, sier Ellisiv Løvold og konsernsjef André Løvold.

Et pulserende havrom

Hjertet i Havparken blir Havrommet. Dette skal fylle flere funksjoner:

  • Møteplasser, kaffebar og personalrestaurant
  • Havinkubator som skal drives av KPB
  • Flex-desk område
  • Vekstplattform som blir en akselerator for å bistå bedrifter til å lykkes med grønn vekst
  • En møteplass for studenter og næringsliv, som fremmer forskning og utvikling
  • Mulighet for etablering av Hav-Newton-rom for opplæring av barn
  • Jevnlige Havparkforum som samler folk fra ulike bransjer og miljøerNå jakter Løvold Solution på interesserte medspillere og du kan velge mellom tre ulike modeller:
  • Leietaker Løvold Havpark
  • Leietaker i Havrommet
  • Partner– Mowi er allerede på plass, og har fått skreddersydd en hel etasje, på rundt 1000 kvadratmeter, i nybygget. Vi er i gang med å fylle de ledige lokalene med de riktige aktørene, og har dialog med flere spennende bedrifter som har tro på konseptet, vurderer å etablere seg i Bodø og bli en del av Løvold Havpark, sier Ellisiv Løvold.

Vi tror på å samle fremoverlente aktører som kan, og vil bidra til utvikling av både ny teknologi, forskning og utvikling

Ellisiv Løvold, leder for marked, relasjon og utvikling i Løvold Solution

SELVFORSYNT MED ENERGI: I disse dager utarbeides en masterplan på hvordan Løvold Solution kan få en helhetlig energiløsning for sine våre to eksiterende næringseiendommer og nybygget, det vil si hele Løvold Havpark på vel 17.000 kvadratmeter. Dette med en kombinasjon av jordbrønner og solcellepaneler koblet opp mot ett styringssystem.

Havbruksbyen Bodø – et regionalt kraftsenter

– Det er over 200 lokasjoner for lakseoppdrett i Nordland. Bodø blir et naturlig knutepunkt for næringen.

Per i dag finnes det tre etablerte miljøer innen havbruk i byen: Salmon Center, Løvold Havpark og Blått Bygg på Nord Universitet.

Nordland er et av Norges største havbruksfylker med en produksjon på  366.133 tonn laks i 2022. Dette utgjør 22,1 prosent av Norges samlede volum fra havbruksnæringen.

Dette er også en næring som er preget av store og internasjonale aktører. Da blir det viktig for et lokalt, familieeid selskap som Løvold Solution å finne samarbeidspartnere som gjør at man står sterkere sammen.

– Alene er vi en liten fisk, men sammen kan vi bli en stor stim, understreker Løvold.

Hånd i hånd med kysten

Løvold Solution er Løvold Havparks morsselskap. Løvold har en lang historie i Bodø som strekker seg helt tilbake til 1938. De har i alle disse årene vært en samarbeidspartner for næringslivet, fiskeri og havbruk spesielt, fra kystfiskerne til høyteknologisk havbruk.

Konsernets kjernevirksomhet er leveranser av varer, tjenester og digitale løsninger til havbruksnæringen. Og har i løpet av de siste par årene utviklet seg til å bli en global leverandør innen disse områdene.

Og når Løvold Solution har fokus på å legge til rette for det grønne skiftet i blå næring, blir det også naturlig å være med Action Now-prosjektet til Bodø/Glimt.

Dette er Bodø/Glimts bærekraftsatsing. Hele klubben er opptatt av FNs bærekraftsmål i sin daglige drift. Alle avdelinger i Glimt er med på å ta Action Now, gjennom store og små grep.

Se prospekt

 

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.