Gå til hovedinnhold

Artikkel hentet fra an.no – skrevet av Per Torbjørn Jystad.

Verdens største oppdrettsselskap er i full gang med å bygge opp et digitalt kompetansemiljø i Bodø.

– I regionen vår slaktes og selges laks for rundt sju milliarder kroner årlig. På litt sikt skal all fisken overvåkes og fôres fra de nye lokalene våre i Bodø, sier Karzan Ali.

Ali er leder for det som blir en operasjonssentralen for Mowi Nord på Rønvikleira i Bodø. Enheten som har navnet ROC Nord er en av de store, nye leietakerne i Løvold Havpark. Havparken utvikles og eies av Løvold Solutions AS som jobber med å samle små og store marine aktører under samme tak.

Mowi Nord er den største av de fire regionene oppdrettsgiganten Mowi har delt inn Norge i. Og ROC Nord med sin administrasjon, skal etter planen ha opp mot 40 ansatte i løpet av 2024.

Driftssjef Roger Pettersen og leder ROC Nord Karzan Ali (t.h.). I midten Ellisiv Løvold og Andre Løvold i Løvold Solutons. Foto: Per Torbjørn Jystad

Smartere

Rekrutteringen er i full gang med både interne og eksterne på vei inn. Totalt skal nærmere 30 ansatte jobbe med det som Mowi omtaler som «smart farming». Et begrep som er knyttet til en storstilt digitalisering av oppdrettsnæringen.

Sammen med produksjonssjef Roger Pettersen skisserer Karzan mer konkret hva «smart farming» handler om. Stikkordene er;

  • Bruk av avansert bildeteknologi og intelligente sensorer for å sanntidsovervåkning av biomasse, digital lusetelling, autonom fôring og overvåkning av fiskevelferd.
  • Store datamengder skal kombinert med maskinlæring og kunstig intelligens, bidra til en mer effektiv måte å produsere fisk.
    Pettersen legger til:

– Vi vil også kunne sikre en enda bedre fiskevelferd ved å følge med på fiskens atferd og helse på en helt ny og langt mer presis måte enn tidligere.

Den nye operasjonssentralen i Bodø vil der være helt i front også internasjonalt, mener duoen fra Mowi.

Havparken sett fra sjøsiden. Det nye bygget vil ruve i havna. Selve bygningsmassen vil være nært knyttet til den eksisterende havneterminalen.

Mowi som er verdens største produsent av atlantisk laks, driver med oppdrett i sju land (Norge, Chile, Skottland, Irland, Færøyene, Canada og Island). Kort fortalt, kommer en av fem oppdrettslaks i verden fra et av Mowi sine anlegg. I 2022 ble det i regi av Mowi produsert ikke mindre enn 464.000 tonn laks globalt. Av dette er 294 000 tonn, mer enn 60 prosent av totalen, knyttet til Mowi sin aktivitet i Norge.

Regionen Mowi Nord er på sin side intet mindre enn den største enheten i hele konsernet med en omsetning på ca. sju milliarder kroner årlig.

– Det gjør at regionen som strekker seg fra Flatanger i Trøndelag til Kvænangen i Finnmark til verdens største «business unit», forklarer produksjonssjef Roger Pettersen.

Valgte Bodø

Overvåkning av laks i merdene ved hjelp av kamerateknologi og sensorer, er ikke i seg selv noe nytt. Men dette har inntil nylig i all hovedsak vært arbeid lokalisert i tilknytning til selve oppdrettsanleggene.

Når det nå skal bygges opp en større enhet og overvåkning som fagfelt skal utvikles videre, må det skje et sted der arbeidsmarkedet er større og mer stabilt. Bodø er slik sett et naturlig valg for Mowi når det gjelder operasjonssentral. Fylkeshovedstaden ligger i tillegg geografisk plassert midt i regionen.

I første omgang er det all fisken i Salten som skal overvåkes og fôres fra Bodø. Deretter går det slag i slag med integrering av de tre andre produksjonsområdene som utgjør region Mowi Nord.

Målsettingen er at bildematerialet, samt video og data fra ulike typer sensorer, skal gi dem mer nøyaktige data om biomassen (størrelse på fisken etc.) og antall lus på fisk i merdene. Videre kan man utvikle systemer som ytterligere kartlegger og gir informasjon om fiskehelsen.

Mowi hadde ifølge produksjonssjef Pettersen flere mulige steder de kunne lokalisert ROC Nord, men konsernet valgte til slutt å flytte inn i Havparken på Rønvikleira. Først som leietaker i eksisterende bygg.

Men planen er at Mowi skal inn i en av de fem etasjene i et nytt bygg på Rønvikleira. Og nybygget Løvold Solutions planlegger, vil for alvor markere at Bodø har et marint cluster lokalisert i «Havparken».

Fra innsiden i det nye bygget Løvold Solutions vil bygge på kaikanten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marint fagmiljø

Løvold Solution har helt siden 2018 jobbet med å bygge opp et slikt marint fagmiljø på Rønvikleira. Leiekontrakten med Mowi er i så måte en stor milepæl.

Konsernsjef Andre Løvold sier at de riktignok må vente til ut på nyåret for å si noe mer om framdriften for det nye bygget. Status per i dag er at entreprenør og byggherre jobber videre med skissene til en bygningskropp som skal integreres med det som i sin tid startet ut som lokaler til Bodø fryseterminal og senere næringsbygget deres i Klinkerveien 6.

I dag er fryseterminalen bygd om og huser ulike typer leietakere, pluss konsernet Løvold Solution AS sin egen aktivitet. Et konsern som er nært knyttet til oppdrettsnæringen gjennom design, analyser og leveranser av fortøyningssystemer. Løvold Solution har også selv satset på digitalisering siden 2006. Digitalisering av oppdrettsnæringen har for deres del handlet om datterselskapet Havbruksloggen.

Havbruksloggen er et selskap som har jobbet fram drift- og vedlikeholdssystemer for blant annet kontroll av fortøyningsutstyr og annet utstyr i havet. Dette er senere tatt et steg videre der båter og fartøy ligger inne i et nytt digitalt system; «Vessel».

Grønt i det blå

Produksjonssjef Pettersen er tydelig på at Mowi Nord har valgt Løvold Havpark fordi selskapet i likhet med dem har en ambisjon om å skape grønn vekst i den blå næringen.

I forhold til nybygget, er det signert en kontrakt der oppdrettsselskapet skal inn i fjerde etasje. Begge parter er videre opptatt av at Havparken skal utvikles i samarbeid med Nord universitet og andre kompetansemiljø både i regionen og nasjonalt.

– Oppdrettsnæringen er avhengig av mer kompetanse og tilgang til et større arbeidsmarked. Begge deler kan Bodø tilby, minner Pettersen om behovene i bransjen. Det har i den forbindelse stor betydning at det tilbys IKT mastergradstudier i Bodø.

Internt i Mowi snakkes det om at ROC Nord vil trenge ulike typer kompetanse. Noe finner man hos egne ansatte som kan få Bodø som arbeidsplass.

– Det er relativt mange og ta av i et konsern som har alt fra fôrproduksjon til slakteri i eget hus, skyter regionledelsen inn.

Bare i Mowi Nord har man der over 500 ansatte. 90 av dem jobber ved Mowi sine anlegg i Salten (Sørfold, Gildeskål og Rødøy).

– Men det vil trengs alt fra personer med fagbrev fra videregående til de med litt høyere utdanning fra universitetet., legger Karzan Ali til om at de rekrutterer bredt.

Han ser for seg en miks i ROC Nord som også består av personer som ikke nødvendigvis har erfaring fra oppdrettsnæringen.

– Vi ønsker oss der flere søkere. Neste år vil vi ansatte 10–12 personer til, frister han potensielle jobbsøkere.

Konserndirektør i Løvold Solution Andrè Løvold og Ellisiv Løvold – leder marked-relasjon-utvikling i Løvold Solution. Ekteparet har ønsket at det er helt nye bedrifter som kommer utenfra Bodø som primært skal inn i Havparken. Foto: Per Torbjørn Jystad

Store ringvirkninger

Leder for marked, relasjon og utvikling Ellisiv Løvold i Løvold-konsernet, legger til at kontrakten med Mowi det viktig for å realisere Løvold Havpark. I den tiltenkte miksen av leietakere er det liten tvil om at Mowi styrker profilen som kunnskaps- og kompetansesenter.

– Begge parter ser muligheten for synergier både seg imellom, men også med andre selskap som er eller ønsker å bli en del av miljøet, poengterer Løvold.

Hun oppsummerer med at de er glade for at Mowi har valgt dem. Samtidig har de selv hatt klokkertro på konseptet der man samler kompetanse og skaper en hjemmebane innenfor den marine næringen. Et strategisk grep som vil skape ringvirkninger og nye arbeidsplasser i regionen.

– Med Mowi på laget har vi tatt et stort steg i riktig retning, og vi er for alvor i gang, avslutter Ellisiv Løvold.

 

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.