Gå til hovedinnhold

Artikkel hentet fra an.no skrevet av Per Torbjørn Jystad. 

– I neste etappe må vi nå få leietakere på blokka til de nye lokalene, sier Ellisiv Løvold om fremdriften for Løvold Havpark.

Hun har tittelen leder for marked, relasjon og utvikling i konsernet Løvold Solution. Et konsern som har som ambisjon å bygge opp et større marint «kluster» på Rønvikleira i Bodø. Der skal man blant annet samle leverandører av varer og tjenester til havbruk.

For å lykkes med dette, vil de bygge en stor kontorfløy i tilknytning til anleggene de eier i dag.

Prosjektutvikler Mette Dahl i Hent, konserndirektør i Løvold Solution Andrè Løvold, markedssjef i Hent Ola Flønes, avdelingsleder i Hent Martin Pettersen og Ellisiv Løvold – leder marked-relasjon-utvikling i Løvold Solution. Hent er valgt som entreprenør til kontorfløya i Havparken. Foto: Per Torbjørn Jystad

Valgt entreprenør

– Vi har jobbet med prosjektet Løvold Havpark etter at vi i 2018 kjøpte hele fryseterminalen, fortsetter hun om fasene de har vært gjennom.

I ulike sammenhenger de siste årene, har Løvold presentert planene for nettopp et større kompetansesenter for den marine næringen.

Onsdag 21. juni passerte prosjektet en stor milepæl da de kunne presentere riksentreprenøren Hent som samarbeidspartner.

Valget av Hent som entreprenør er ikke tilfeldig. Havparken skal bygges i massivtre. Markedssjef Ola Flønes i Hent sier at akkurat konstruksjoner i massivtre er noe de har lang erfaring med.

Han viser til prosjekter både i privat og offentlig sektor med skolebygg, helseinstitusjoner, kontorbygg og kulturhus. I Bodø har de under bygging i tre Wood Hotel på Rønvikfjellet for hotell- og eiendomsutvikleren Arthur Buchardt. Hent fikk også oppdraget da Buchardt i sin tid bestilte det som i dag er verdens høyeste trehus i Brumunddal.

For Løvold Solution handler valget av massivtre om at de ønsker et bygg som fremstår som positivt i forhold til nettopp miljø. På innsiden ønsker de at det skal oppleves som naturlig og ekte. Det handler ikke minst om at den nye kontorfløyen på ca. 7.500 kvadratmeter er nødvendig for å realisere visjonen om å bidra til grønn vekst i blå næring.

Det nye bygget blir på ca. 7.500 kvadratmeter. Foto: Lala Tøyen – SAAHA

Mer enn laks

Det som i dag er Løvold Solution, har siden 30-tallet vært nært knyttet til fiskeriene og senere oppdrettsnæringen som en viktig leverandør. I dag er det primært fortøyningsutstyr til oppdrettsnæringen de leverer. I tillegg har de utviklet tekniske og administrative støttefunksjoner til havbruk.

– I den sammenheng understrekes det at Havparken slettes ikke er myntet bare på laksenæringen.

Det nye bygget som planlegges, gjør at de ser for seg at de kan gå fra rundt 100 arbeidsplasser på Rønvikleira til 250 som alle på en eller annen måte er engasjert i den marine næringen. For egen del har konsernet 37 årsverk.

Navnet Løvold Havpark henger allerede på veggen og er markedsført i ulike sammenhenger. Knippet med bedrifter under samme tak, deriblant Labora AS og Patogen AS inngår begge i den nye Havparken.

Nye bedrifter

Det var i 2016 at Løvold Solution bygde et eget kontorbygg på 2.000 kvadratmeter vegg i vegg med den gamle fryseterminalen. Samtidig leide de deler av denne terminalen til lager og produksjon. I 2018 valgte de å kjøpe hele bygningsmassen med lagrene, utearealer, kontorer og forretningslokaler. De to siste årene har de investert i å renovere og bygge om ca. 1.500 kvadratmeter av de eksisterende lokalene. Dette står nå fram som et pilotprosjekt for gjenbruk av byggematerialer og inventar.

Dermed vil de totalt ha en bygningsmasse på ca. 17.000 kvadratmeter når Havparken står ferdig om 2,5 – 3 år .

– Den nye kontorfløya er der nødvendig også for vår egen virksomhet. Vi har det for trangt, men først og fremst må vi ha plass til et mangfold av bedrifter, små og store aktører, som vi ønsker skal være her hos oss, sier Ellisiv Løvold.

Et poeng der er at Havparken skal ha leietakere som passer inn i konseptet som handler om grønne løsninger for den blå næringen.

Målet er ikke minst å få inn aktører som ikke er etablert i Bodø.

– Noen potensielle leietakere har vi rukket å ha kontakt med. Slik sett brukte vi tiden under pandemien godt til å presentere konseptet. Så er det andre som har tatt kontakt med oss etter å ha hørt om konseptet vårt med Havparken.

Løvold er videre opptatt av at det skal være rom for grundere og miljøer som har innovasjon og entreprenørskap på dagsordenen. Det er i den forbindelse opprettet en kontakt med Kunnskapsparken i Bodø som har en inkubator for nettopp nyskaping innenfor det marine.

I tillegg skal aktører som ikke er i byen, kunne leie kontorer og møtelokaler.

Den bærende konstruksjonen skal også bygges i massivtre. Her et snitt gjennom bygget. Foto: Lala Tøyen – SAAHA

Mye tre

– Vår jobb er nå å transformere det som er en skisse til et ferdig bygg. Et bygg der det skal være en utstrakt bruk av tre, sier markedssjef Flønes i Hent.

Når detaljene for bygget er mer på plass, vet man både hvordan lokalene blir utformet og ikke minst kvadratmeterprisen. Uten er det vanskelig å få signerte leiekontrakter.

Konsernsjef Andre Løvold sier at de ikke har satt noen øvre ramme for prisen til Hent.

– Men dette må være bærekraftig økonomisk, supplerer markedssjef Flønes i entreprenørselskapet om at byggherre og entreprenør har en felles forståelse.

– Og det viktigste i dag er nettopp at vi skal har valgt Hent for å komme et steg videre, fortsetter Ellisiv Løvold.

Konsernsjef Løvold anslår at byggestart kan bli tidlig i 2024. Det betyr at man ser for seg at Havparken er ferdigstilt mot slutten av 2025.

De tror at de vil klare å fylle opp lokalene med leietakere som passer inn i en grønn satsing i en blå verden. Ellisiv nevner selskapet Bioretur AS, med hovedkontor i Bergen, som de har hatt mye kontakt med. En aktør som ønsker seg en avdeling nord i landet, men ikke valgt sted.

– Og vi tror som sagt det er flere som vil hit.

For eget selskap Løvold Solution er de overbevist om at Havparken og miljøet der, vil få stor betydning.

– Vi har selv en 85 år lang historie. Vi har også et behov for å være innovative og nytenkende. Vi ønsker å skape en hjemmebane for den blå næringen. Og at vi sammen med allerede etablerte miljøer som Nord Universitet og Salmon Center kan sette regionen vår enda tydeligere på det «blå kartet».

Konserndirektør i Løvold Solution Andrè Løvold og Ellisiv Løvold – leder marked-relasjon-utvikling i Løvold Solution. Foto: Per Torbjørn Jystad

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.