Gå til hovedinnhold

Artikkel hentet fra an.no skrevet av Tore Isaksen Seeberg

Det er bergensbedriften Bioretur som flytter inn i Løvold Havpark på Rønvikleira. Selskapet leverer og drifter anlegg som samler opp, filtrerer og videreforedler fiskeslam fra oppdrettsanlegg.

Dialogen mellom partene har allerede pågått i nesten to år, men først nå signeres avtalen.

Felles verdier
Avisa Nordland ble med da direktør Steinar Wasmuth, logistikksjef Cato Stangvik og markeds- og kommunikasjonssjef Hermund Ramsøy inspiserte lokalene de nå etablerer kontor i – som også var deres første fysiske møte med sine nye partnere.

– Vi har hatt en plan om å være til stede flere plasser i landet, og har fått veldig mange forespørsler. Henvendelsen fra Løvold Havpark kom for ganske lenge siden, men ideen har fått modne, lært folkene her å kjenne og funnet ut at det er akkurat dette vi er på jakt etter. Vi er ikke mindre overbeviste etter å ha vært her en dag, sier Wasmuth til AN.

Bærekraft, innovasjon, synergier og utvikling er blant nøkkelordene i det felles verdisettet, forteller de nye samarbeidspartnerne.

– Hele konseptet stemmer veldig godt overens med vår profil. Egentlig hele konsernet Løvold Solution. Vi er opptatt av forskning og utvikling, i tillegg til selve kjerneaktiviteten. Vi har en tanke om å gå inn nå og utvikle konseptet videre, utdyper han.

Bioretur og representanter for Løvold Havpark møttes for første gang fysisk denne uken. Det var god stemning da de fikk en omvisning på bygget de skal etablere kontor i. Foto: Tore Isaksen Seeberg

Bærekraftig
Bergensselskapet blir det første som kommer utenbys fra og etablerer seg i Løvolds storsatsing i indre havn. Fra før er Labora, Patogen, Benchmark Genetics CryoLab, GreenFish, Mivanor, Løvold, Havbruksloggen, Løvold Solution, Tine, Nortura, FST og noen mindre aktører på plass i Havparken.

Kort sagt driver Bioretur med slambehandling for landbasert oppdrett. De har et uttalt mål om å gjøre oppdrettsbransjen mer bærekraftig ved å gjøre fiskeslam til næringsrik jord – et arbeid de i 2019 mottok havbruksnæringens internasjonale bærekraftspris, Aquaculture Awards og i 2021 Bergen Næringsråds Bærekraftspris.

– Vårt ønske er å utvikle dette partnerskapet til å bli et litt større leieforhold. Vi vokser med konseptet. Her har vi laboratorietjenester og mye annet som vi kan nyttiggjøre oss.

– Hvor mange ansatte flytter dere hit?

– I første omgang blir dette en satellitt som vi betjener fra hovedkontoret i Bergen. Det går lang tid før det er klart til utbygging og vi skal finne de rette folkene her. Dette blir nok en avdeling i denne regionen. Dette kan ta alle retninger når det kommer til størrelse – det er litt opp til hvordan vi blir mottatt av kundene, oppdretterne, i området. Men det kan bli veldig stort.

Lav risiko
Selskapet har i dag ti ansatte i Bergen. Blant kundene er noen av de største oppdretterne i Norge og internasjonalt – for eksempel gigantene Mowi og Grieg Seafood.

– Hvor stor er Bodø-satsingen i kroner og øre?

– I kroner og øre betyr ikke det så veldig mye. Vi går inn ganske forsiktig og har fått muligheten til å være med for en relativt liten sum. Hadde det kommet et konsept som sa at de ønsket 200.000 for et kontor, hadde det ikke vært noe for oss. Vi får være med å forme og vokse med konseptet. Vi kjører emisjon som gjør at vi øker egenkapitalen i selskapet, mye fordi vi ønsker å bruke mer penger på prosjekter som dette.

Nytt bygg
Løvolds konsernsjef, André Lovold, er svært tilfreds med å ha landet en avtale med den relativt unge bergensbedriften. De har som mål at halvparten av leietakerne i havparken skal komme fra andre steder enn Bodø.

– Det tror vi er positivt for næringslivet i byen. Bioretur passer sånn sett veldig godt inn i det bildet. Vi har, som sagt, samme verdier og ønske om utviklinga av grønne løsninger. Vi føler at dette er en perfekt match, sier han.

For tiden ferdigstilles ombyggingen den gamle fryseterminalen, hvor bedriftene som allerede er på plass sitter. Dette arbeidet er ferdig til høsten.

Slik kan det nye senteret til Løvold Havpark bli seende ut. Foto: Norconsult

Allerede i år starter trolig byggingen av et helt nytt tilbygg, som vil romme omtrent 5000 flunkende nye kvadratmeter. Går alt etter planen, står det ferdig mot slutten av 2024. Da vil Løvold Havpark romme et areal på hele 15000 kvadratmeter.

Det nye bygget skal blant annet inneholde et såkalt Havrom over to etasjer, havinkubatorer, forslag til et topp moderne Newton-rom, en personalrestaurant og plenumssal.

– Det blir et klimaoptimalisert bygg av massivtre, med stort fokus på hvordan man kan bli så selvforsynt energimessig som mulig. Der har vi et samspill med Bodø Havn og Bodø Energi.

– Det høres dyrt ut. Hvor stor er investeringen?

– Det er en stor investering. Jeg har ingen tall akkurat nå, vi har hatt større fokus på innholdet, hva det skal være og ikke minst hvem som skal være her sammen med oss.

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.