Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

+47 75 50 44 00

30 leietakere er interessert i det Karin og Ellisiv samarbeider om

Studenter fra Nord Universitet skal bidra til å fylle Løvold Solutions sin havpark med innhold. Foran: Førsteamanuensis Karin Wigger og Ellisiv Løvold – direktør for marked, relasjon og utvikling i Løvold Solution. Bak: ansatte og ledere fra universitetet, rådgivere fra BDO og konsernsjef Andre Løvold. i Løvold Solution. Foto: Per Torbjørn Jystad.

Artikkel hentet fra an.no, skrevet av Per Torbjørn Jystad.

Over 30 potensielle leietakere har meldt sin interesse til det Løvold Solution AS og Nord Universitet samarbeider om.

– Vårt mål er å skape en havpark. Den vil kunne sette Bodø og Nordland på kartet spesielt i forhold til en bærekraftig vekst i den marine næringen, sier leder for marked, relasjon og utvikling i Løvold Solution AS Ellisiv Løvold.

Tirsdag denne uken møtte bodøbedriften som er en betydelig utstyrsleverandør til oppdrettsnæringen, en gruppe fra Nord Universitet. Gruppen består av ansatte ved Handelshøgskolen og fakultet for biovitenskap og akvakultur. Målet er å bidra det neste året til å ta Løvolds planer om en havpark et langt steg videre.

Har bygg klart
Havparken skal bygges opp med utgangspunkt i den bygningsmassen Løvold Solution eier på Rønvikleira. Ideen er å samle ulike bedrifter og fagmiljøer som jobber innenfor den marine næringen.

Førsteamanuensiss Karin Wigger sier at allerede i det første møtet med Løvold Solution ble det tydelig at man hadde felles interesse knyttet til temaet bærekraft og økt verdiskaping basert på ressurser fra havet.

Ideen om å bygge opp en «havpark» på Rønvikleira har Løvold bearbeidet et par års tid. Samarbeidet med Nord startes på sin side opp i høst med et pilotkurs med tittelen bærekraft i praksis. 13 studenter ved Handelshøgskolen og fakultet for biovitenskap og akvakultur skal gjennom kurset bidra til å finne ut hva parken kan fylles med.

– Vi ønsker at studentene ikke bare skal fokusere for mye på dagens utfordringer, men komme opp med hvordan vi ønsker å skape en bærekraftig næring i fremtiden, presiserer Wigger om oppdraget.

For universitetet passer koblingen svært godt. Nord Universitet er kjent for sin utdanning og forskning innenfor innovasjon og entreprenørskap. Wigger peker på at de har som mål å utdanne det som gjerne omtales som «endringsagenter».

Personer som kan bidra med nye ideer og hente inn ny teknologi.


Inn og utland
– Vi har snakket med mer enn 30 potensielle leietakere. Dette er både nasjonale og internasjonale aktører og det er kjempeinteresse for en slik etablering i Bodø, sier leder for BDO i Bodø Snorri Sverrisson Rasch.

Rådgiverne i BDO bistår Løvold Solution med å utvikle konsept og organisere arbeidet med å etablere en havpark, samt finsikte hva og hvem som kan bli leietakere.

Det som er klart er at havparken skal frontes som et kompetansesenter for bærekraft og grønn vekst i den blå næringen.

– Vi kan ikke bare ha en stor leietaker, men trenger mange ulike slik at det blir et levende miljø, starter Ellisiv Løvold Solution ut med. Konsernsjef Andre Løvold legger til at det gjerne må være konkurrerende virksomheter, nyetableringer, forskere og andre som jobber innenfor marin vekst.

Byggene skal slik som i dag huse både produksjon, lager og kontorer. En slik miks er avgjørende for å kunne tiltrekke seg mer enn rene konsulenter og rådgivere. Videre trengs det et avansert produksjons- og utviklingsmiljø hvis universitetet med mastergrad-studenter og forskere skal kunne jobbe direkte med utviklingen av bransjen.

Kjempestor vekst i vente
– Alle trender viser at vi vil få en kjempestor vekst innenfor det marine. Og skal man lykkes må man ha dialog med mange. Men det må være mer enn et bygg i havna. Miljøet må ha substans og troverdighet, slår Rasch fast.

– Og havbruksnæringen er en ung og utviklingsorientert næring som er rask til å tilpasse seg endringer i marked og rammevilkår, noe som krever et tett og godt samarbeid med leverandørene. Det har vi lyst å legge enda bedre til rette for.

Ikke minst i Nord-Norge har det manglet på sterke tverrfaglige miljøer og det selv om de tre nordligste fylkene har den største andelen både av fiskeri og havbruk. For tiden hentes det inspirasjon fra flere steder i inn og utland – blant annet Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund.

Videre har man i Bodø allerede et marint kompetansemiljø knyttet til Salmoncenter i Sjøgata. Her er nesten 20 bedrifter etablert.

– Noen vokser kanskje ut av de lokalene og ønsker å starte produksjon. Da har vi muligheten til å tilby det i havparken, skisserer Ellisiv Løvold at begge miljøene kan trenge hverandre.

Er igang
Havparken har på sin side en «flying start» i form av at Løvold Solution og Havbruksloggen har sin produksjon og administrasjon der. Videre er blant annet to laboratorie-selskaper Labora AS og Patogen AS leietakere hos dem.

– Og en tydelig rolle som et større havbrukslaboratorium i nord, står utvilsomt høyt på agendaen.

– Et showcase for bærekraft, skyter Rasch inn om hva dette kan tilføre Bodø.

De første skissene av havparken viser en bygningsmasse som er ombygd og kledd i grønt. Bedrifter som Bodø Energi, Norconsult, Elektro/Nordkontakt har allerede meldt sin interesse for arbeidet med å gi fryselager og tilhørende bygg en helt ny drakt.

Første kurs i regi av Nord Universitet er også første gangen at det etableres et samarbeid mellom private bedrifter som er bygd opp rundt et eget studietilbud.

Det er helt naturlig og nødvendig å se for seg en fortsettelse etter pilotkurset, er begge parter enige om.

– Men i hvilken form har man ikke gått inn på ennå, sier dekan Erlend Bullvåg ved Handelshøgskolen.

Men formålet med å bygge en havpark er nettopp at forskere og studenter skal kunne ta tak i de problemstillingene som bedriftene står overfor, understrekes det fra alle hold.

Kjøpte terminal
Løvold Solution har per i dag nok bygningsmasse til en havpark. Ellisiv Løvold forteller at etter at de flyttet produksjon og administrasjon fra Breivika til Rønvikleira i 2016, startet de med å leie deler av fryseterminalen som da stod tom. Da fryseterminalen kom for salg – lå det i kortene at bygget kunne bli kjøpt opp av aktører utenfor Bodø.

– Vi valgte derfor å kjøpe terminalen fordi vi ønsket å ha muligheten til å gjøre noe mer, fortsetter hun.

Den videre fremdriften på veien mot en havpark, består først av en omregulering av området samt at man fortløpende må ta stilling til nye leietakere. Selve ombyggingen kan trolig påbegynnes om 6-12 mnd, anslår hun.