Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

+47 75 50 44 00

Allerede i 2020 kan det begynne å skje noe vest for Molorota

Artikkel hentet fra an.no.

I oktober går startskuddet for det som blir det neste store byutviklingsområdet i Bodø.

– Akkurat nå venter vi på resultatet av et parallelloppdrag, altså en arkitektkonkurranse. I oktober får vi tre mulighetsstudier på bordet. Det som arkitektene har kommet fram til vil vi presentere for byens befolkning, forteller Anders Coucheron som er direktør for eiendomsutvikling i Hundholmen Byutvikling AS.

Området i Breivika som skal reguleres til en kombinasjon av bolig og næring strekker seg Molostua i øst til Breivika Brygge/Pelle Molins plass i vest. Et område som Bodø kommune mener kan bebygges med inntil 650 boliger.

Trio bak planene

Tre av grunneierne; Løvold Solution, Clemens Eiendom og Hundholmen Byutvikling har her gått sammen og etablert Breivika Utvikling Bodø AS. I samarbeid med Bodø kommune skal Breivika Utvikling utarbeide en områdeplan.

Selskapet er i ferd med å rekruttere en daglig leder som får jobben med Utviklingsområde vest. I praksis snakker man om en prosjektleder som får ca. 40 mål å boltre seg med.

En bit av gangen

Ett av de tre arkitektselskapene, Gnist Arkitekter – Bodø i samarbeid med AT Plan og Arkitektur i Tromsø, Mad Arkitekter – Oslo og danske Schmith Hammer Lassen, får det endelige oppdraget med områdeplanen. Coucheron skisserer at det vil ta ca. ett år å ferdigstille denne. Samtidig vil man gå i gang med detaljregulering av en del av området – men ikke hele.

Over 600 leligheter planlegges sør for molorota.Utviklingsområde vest. Moloveien, bispegården, Prinsensgate, Løvold, Jakhelln Foto: Tom Melby

– Vi tar sikte på å utvikle dette i flere etapper, presiserer Coucheron om framdriften. En detaljreguleringsplan som skissert over, vil kunne komme opp til politisk behandling tidligst høsten 2019. Da er man også svært nær å kunne ta et første steg videre i arbeidet med å utvikle en helt ny bydel.

Coucheron sier at de tre som samarbeider om prosjektet og som også er de største grunneierne, ikke trenger å kjøpe opp flere eiendommer som ligger innenfor reguleringsområdet.

Ikke oppkjøp

– Nei, vi har i utgangspunktet nok med de arealene vi besitter og derfor er det ikke gjort noen henvendelser til de som bor i området i dag. Men de er nærmeste naboer til det som skal skje – og vil bli orientert og involvert. Vi regner for øvrig med at det er langt enklere å diskutere utviklingen også med dem når mulighetsstudiene ligger på bordet i oktober, minner han om. Vi ønsker en tett og god dialog med alle naboene og vi håper å få til en god involvering av hele byen i denne utviklinga.

Innenfor området ligger det i dag blant annet slip og båtforretning. Videre er Molostua som er eid av Bodø Havn KF en del av utviklingsområdet.

– Bodø havn avgjør selv hva de ønsker å gjøre videre med Molostua, presiserer Coucheron om rollene.

For næringsvirksomheten i området, deriblant Jakhelln Båt, arbeides det parallelt med en relokalisering.

Gjerne ølproduksjon

– Området er imidlertid så stort at vi kan bruke noe tid på å finne gode løsninger. Og det vil som sagt aldri være snakk om å gå i gang med alt under et. Vårt ønske er også at det skal være noe næringsvirksomhet i området. I dag har blant annet Bådin, sin ølproduksjon i Løvolds gamle fabrikklokaler. Coucheron bruker dem som et eksempel på en type virksomhet som godt kan ha tilhold i en ny bydel.

Over 600 leligheter planlegges sør for molorota.Annelise Bolland, byplansjef Kall saken Utviklingsområde vest. Moloveien, bispegården, Prinsensgate, Løvold, Jakhelln Foto: Tom Melby